Quest - Rozdział V


W poprzednim rozdziale:
Billy z samego rana ruszył do tablicy z zadaniami.
Znalazł tam informację od gwardii królewskiej o potworach, które pojawiają się nocą oraz list, który jest przepustką do królestwa.
Następnie przyjął swoje pierwsze zadanie, którego zleceniodawcą był Maghnus.
Billy wykonał zadanie i w zamian otrzymał nagrodę oraz kolejne zadanie od Maghnusa.
Po wykonanym zadaniu Maghnus kazał Billemu wrócić za jakiś czas, ponieważ przyrządzał eliksir.
W międzyczasie gdy Billy odpoczywał jeszcze nad wodą, Maghnus spotkał swoją uczennicę Scarlet, która wróciła z ostatniego testu Maghnusa.
Za wykonanie zadanie otrzymała eliksir życia.
Billy wrócił i spotkał się z Maghnusem, a ten przedstawił mu Scarlet.
Opowiedział o tym, że była jego uczennicą.
Obydwoje wybierali się do królestwa, więc Scarlet dołączyła do drużyny.
Billy dowiedział się od Scarlet jest czarodziejką i Maghnus uczył ją magii.


Komentarze